Månadens översättare

Jag har privilegiet att vara månadens översättare hos Författarförbundets Översättarsektion. På deras hemsida finns en intervju med mig där jag avhandlar arbetstider, matta datorskärmar och ”noteringar för muttor”.

Anna Lindberg