Politiska fiktioner från tryck

Jag och Magdalena Sörensen ägnade sommaren åt att översätta innehållet i dessa skönheter. Nu har den svenska utgåvan just kommit från tryck, lagom till det amerikanska presidentvalet.

Så här skriver Filter: ”Boken har två decennier på nacken, men ger en tydligare inblick i det politiska spelet än de flesta texter du kommer att läsa inför höstens presidentval.”

politiska-fiktioner