Utställning på Bokmässan

I höst ställer jag ut mina fotografier av litterära översättare i Rum för översättning på Bokmässan i Göteborg (26–29 september). Bilderna är diptyker – ett porträtt och en bild från översättarens arbetsplats. Ungefär tio av dem kommer att ingå i utställningen och samtliga (cirka 25 stycken) kommer att publiceras i Översättarcentrums sociala kanaler under hösten. Ur projektbeskrivningen:

Jag har velat kombinera mina två världar, den litterära och den visuella, i en serie fotografier som synliggör litterära översättare som kreativa upphovspersoner genom att porträttera dem i deras arbetsmiljö. Jag har valt att kalla serien för ”The Invisible People” för att belysa att det som av många anses känneteckna en god översättning – att översättaren är osynlig – också kan vara något som bidrar till yrkesgruppens relativa osynlighet i samhället och kulturen. Samtidigt tänker jag mig att osynligheten är en sorts specialförmåga, en superkraft som översättarna kan använda hur de vill. Kanske är det viktiga att själv kunna välja när man vill vara synlig eller osynlig?

Litterära översättare har skapat en stor del av vår svenskspråkiga litteratur, men betraktas sällan som upphovspersoner i egen rätt. Dessutom arbetar de under ekonomiska villkor som innebär stora uppoffringar. Jag har velat lyfta fram deras enträgna arbete och unika personligheter. Därför har jag valt att presentera dem i form av diptyker – en porträttbild och en bild från översättarens arbetsplats. Platserna varierar, alltifrån kontorslokaler och arbetsrum till caféer, bibliotek och tåg, och blir en spegling av den enskilda översättarens personlighet.

Fler porträtt finns här: www.annalindbergfoto.se

Alva Dahl är litterär översättare och grundare av förlaget Syster Enbär.